Het Pro-Team

 

Het Pro-Team is een ervaren en betrokken team van bedrijfsartsen en arbo-professionals. Zij begeleiden en ondersteunen zowel werknemers als organisaties bij het bereiken van een gezonde, productieve en duurzame balans. Dit doen zij door te sturen op de voorspelbaarheid van het gedrag van mensen. Het resultaat hiervan is een intrinsiek gemotiveerde organisatie die daardoor optimaal rendeert.

Samenwerken met Het Pro-Team betekent dat continuïteit van dienstverlening gewaarborgd is door een dubbele bezetting van vrijwel alle professies. De leden van Het Pro-Team hebben ruime ervaring in de arbo-dienstverlening en het bedrijfsleven. Zij kunnen waar nodig coachen on the job en ondersteunen in verandermanagement.

De werkwijze van Het Pro-Team is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daardoor is het mogelijk gedrag van uw medewerkers te voorspellen. Zo wordt u niet verrast door onverwachte zaken op het gebied van verzuim; U kunt tijdig actie ondernemen om de voorspelde uitval op lange termijn te voorkomen.

Het Pro-Team ondersteunt u bij het vergroten van de effectiviteit van leidinggevenden en de organisatie als geheel. U krijgt verder inzicht waar effectiviteit verhoogd, omgebogen of veranderd kan worden.